USŁUGOWE PROWADZENIE PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODU I ROZCHODU

 

Ilość dokumentów miesięcznie: Cena:
od 1 do 30 150,00 zł netto
od 31 do 50 300,00 zł netto
od 51 do 100 600,00 zł netto
od 101 do 150 1 000,00 zł netto
od 151 do 200 1 400,00 zł netto
Powyżej 200 dokumentów uzgodnienia indywidualne.

PROWADZENIE KSIĄG HANDLOWYCH

 

Ilość dokumentów miesięcznie: Cena:
od 1 do 9 300,00 zł netto
od 10 do 30 600,00 zł netto
od 31 do 50 800,00 zł netto
od 51 do 100 1600,00 zł netto
od 101 do 150 2 400,00 zł netto
od 151 do 200 3 000,00 zł netto
od 201 do 250 3 500,00 zł netto
od 251 do 350 4 000,00 zł netto
Powyżej 350 dokumentów uzgodnienia indywidualne.

KADRY i PŁACE

Za czynności obejmujące naliczenie wynagrodzeń
pracowników/zleceniobiorców oraz należnych od nich:
podatku dochodowego od osób fizycznych,
składek z tytułu ubezpieczeń społecznych,
ubezpieczenia zdrowotnego,
Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych,
50,00 zł netto
Za czynności obejmujące naliczenie wynagrodzeń
zleceniobiorców oraz osób, których wynagrodzenie
nie jest objęte składkami do ZUS
oraz należnego od nich:
podatku dochodowego od osób fizycznych,
40,00 zł netto