PROWADZENIE PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODU I ROZCHODU

Ilość dokumentów miesięcznie: Cena:
od 1 do 30 200,00 zł netto
od 31 do 50 350,00 zł netto
od 51 do 100 600,00 zł netto
od 101 do 150 1 000,00 zł netto
od 151 do 200 1 400,00 zł netto
Powyżej 200 dokumentów uzgodnienia indywidualne.

PROWADZENIE KSIĄG HANDLOWYCH

 

Ilość dokumentów miesięcznie: Cena:
od 1 do 9 300,00 zł netto
od 10 do 30 600,00 zł netto
od 31 do 50 800,00 zł netto
od 51 do 100 1600,00 zł netto
od 101 do 150 2 400,00 zł netto
od 151 do 200 3 000,00 zł netto
od 201 do 250 3 500,00 zł netto
od 251 do 350 4 000,00 zł netto
Powyżej 350 dokumentów uzgodnienia indywidualne.

KADRY i PŁACE

Za czynności obejmujące naliczenie wynagrodzeń
pracowników/zleceniobiorców oraz należnych od nich:
podatku dochodowego od osób fizycznych,
składek z tytułu ubezpieczeń społecznych,
ubezpieczenia zdrowotnego,
Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych,
50 zł netto

INNE

Deklaracja Intrastat 200 zł netto
Zerowe sprawozdanie finansowe 500 zł netto
Deklaracja do ZUS dla przedsiębiorcy 50 zł netto
Dokumenty rejestracyjne do KRS 1000 zł netto
Dokumenty aktualizacyjne do KRS 500 zł netto
Ryczałt 100 zł netto